Havarijné poistenie

Cena za havarijné poisteniePoistných produktov je na trhu veľké množstvo, v súčasnosti si môžete nechať poistiť viac menej všetko. Pri vozidlách existujú dokonca dva poistné produkty. Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každý majiteľ motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku, ktorý sa pohybuje po cestných komunikáciách. Ďalším typom je práve havarijné poistenie z webu finermat.sk. To je naproti PZP dobrovoľné a jeho účel je taktiež iný. Havarijné poistenie pokrýva škody, ktoré vzniknú na vašom vozidle. Z PZP si uplatňuje nárok na poistné plnenie majiteľ vozidla, ktorému bola spôsobená škoda iným vozidlom. Poviete si teda, že cena za havarijné poistenie online je vyššia a vy ho nepotrebujete. Veď pri nehode vám bude škoda preplatená z PZP druhého vodiča. Ibaže ak nehodu zapríčiníte vy, tak bez havarijného poistenia si budete musieť hradiť škodu na vašom vozidle vy samy.

Aj keď podľa štatistík Prezídia policajného zboru je zrejmé, že počet nehôd v posledných rokoch klesol, čísla sú stále pomerne vysoké. Nanešťastie stále je veľa smrteľných nehôd. Do týchto štatistík ale nie sú započítavané malé škodové udalosti, ku ktorým nemusí byť privolaná polícia, ale dotknutí vodiči sa vzájomne dohodli na zavinení. Aj tieto menšie udalosti sú však riešené cez poisťovňu. Takže štatistiky poisťovní by boli ešte alarmujúcejšie. Havarijné poistenie síce nezlepší zlú situáciu na cestách, ale aspoň pomôže s financiami po nehode. Ak chcete mať teda auto chránené pred rôznymi škodami a krádežou, jednoducho si vyhľadajte vhodný produkt havarijného poistenia.

Na čo si dávať pozor pri uzatváraní havarijného poistenia?

So zvyšujúcim sa počtom áut na cestách sa zvyšuje a zlepšuje aj ponuka havarijného poistenia a ich ceny. Dnes máte na výber z viac ako desiatich poisťovní a každá z nich má k dispozícii niekoľko variant havarijného poistenia s rôznou cenou. Poisťovne sa teda snažia prispôsobiť svoju ponuku aj cenám a klientov lákajú aj na rôzne zľavy alebo im poskytujú nejaké výhody. Dostupnú ponuku si ľahko porovnáte pomocou online kalkulačky, medzi ktoré patrí Finermat. Tá zohľadní všetky parametre poisťovaného vozidla a tiež majiteľa auta, samozrejme zohľadní aj klientove požiadavky na poistenie. Takto sa dostanete ku všetkým ponukám, hneď sa dozviete aj cenu a všetky všeobecné podmienky.

Čo všetko kryje havarijné poistenie v kalkulačke ceny?

A na čo by ste sa mali zamerať pri vyhľadávaní najlepšieho havarijného poistenia? V prvom rade si premyslite, čo všetko by malo vaše poistenie kryť. Havarijné poistenie býva v ponuke ako all risk, čiže balíček, ktorý kryje všetky poistné riziká, alebo si zvolíte len niektoré. Pokiaľ hovoríme o all risk, tak vtedy vám bude vyplatené plnenie v prípade poškodenia auta zapríčineného:

  • haváriou,
  • stretom so zverou,
  • živelnou pohromou,
  • tiež v prípade poškodenia vandalmi,
  • krádežou,
  • poškodenia čelného skla.

Poistenie sa týka aj:

  • úrazu či smrti posádky a
  • poškodenia alebo krádeže batožiny z vozidla.

Na akú hodnotu poistiť vozidlo? Akú zvoliť spoluúčasť?

Kapoty odparkovaných vozidielPred uzatvorením havarijného poistenia by ste si mali aj premyslieť, na akú cenu bude vozidlo poistené. Je totiž možné auto poistiť na tzv. novú alebo obstarávaciu cenu.

  • Poistenie na novú cenu – tá zodpovedá cene nového vozidla v čase jeho kúpy ako nového vozidla, samozrejme v tej istej výbave a bez zliav
  • Poistenie na trhovú cenu – alebo tiež obstarávaciu cenu, predstavuje nákupnú hodnotu vozidla v čase uzatvorenia poistenia.

Havarijné poistenie sa líši okrem ceny online od iných poistných produktov, napr. aj od PZP tým, že v rámci tohto poistenia sa aj sám klient podieľa  na spôsobenej škode. Čiže volíte si určitú spoluúčasť. Tá môže byť vyjadrená percentuálne, alebo konkrétnou sumou, prípadne kombináciou oboch. V percentách sa spoluúčasť najčastejšie uzatvára v rozmedzí 5 – 10%, môžete si ale navoliť aj vyššiu spoluúčasť, prípadne sa s poisťovňou dohodnete aj na nulovej spoluúčasti. Výška spoluúčasti ale ovplyvňuje aj cenu za poistenie. Ak si zvolíte vyššiu spoluúčasť, tak na poistení zaplatíte menej, ale viac vás to vyjde v prípade poistnej udalosti.

Dbajte aj na nasledovné…

Pred uzatvorením havarijného poistenia sa pozrite aj na jeho platnosť, územnú a aj časovú. Čo sa týka územnej platnosti, zväčša vám toto poistenie platí v členských krajinách Európskej únie alebo na geografickom území Európy. Môžete si však uzavrieť aj poistenie s platnosťou pre Slovensko, prípadne ešte aj pre susednú Českú republiku. Poistné obdobie havarijnej poistky je zväčša jeden technický rok a uzatvára sa na dobu neurčitú. To znamená, že ak zmluvu do konca poistného obdobia nevypoviete, automaticky sa predlžuje. Začiatok poistenia býva stanovený v poistnej zmluve, teda od dátumu, ktorý ste si dohodli s poisťovňou.

Súčasťou havarijného poistenia a jeho ceny sú aj asistenčné služby. Ich rozsah je veľmi rôzny, závisí vždy od jednotlivej poisťovne. Avšak pred uzatvorením poistky si určite pozrite aj na ich rozsah, pretože asistenčné služby vedia byť dobrým pomocníkom nielen pri dopravnej nehode. Poslúži k tomu kalkulačka na porovnanie ponúk poisťovní.

Zdroj – Wikipédia https://sk.wikipedia.org/wiki/Vozidlo